ПОРЯДОК ЗВЕРНЕННЯ

Інструкція про подання звернення/скарги/претензії

Спори між споживачем і постачальником вирішуються шляхом досудового врегулювання спорів у прозорий, справедливий і швидкий спосіб. Всі спори і розбіжності, які можуть виникнути щодо тлумачення і застосування Договору поставки природного газу або в зв’язку з ним, або інші суперечки, які можуть виникнути при взаємодії між Постачальником і Споживачем будуть вирішуватися шляхом переговорів і консультацій. У випадку неврегулювання спору чи розбіжностей шляхом переговорів, Споживач вправі звернутись до Постачальника за адресою точки контакту за місцезнаходженням Постачальника з претензією, скаргою, пропозицією. Постачальник зобов’язаний розглянути всі скарги, отримані від Споживачів, і протягом одного місяця повідомити про результати їх розгляду. У випадку неможливості досягнення згоди Сторін в процесі переговорів і консультацій, Сторони мають право звернутися із заявою про вирішення спору до Регулятора або його територіального підрозділу і / або передати спір до відповідного суду України. Врегулювання суперечок Регулятором або його територіальним підрозділом здійснюється відповідно до затвердженого Регулятором порядку. Звернення до регулятора або його територіального підрозділу не позбавляє Сторони права на вирішення спору в судовому порядку.

Адреса контактної точки та режим роботи:

21036, м. Вінниця, вул. Максимовича, 18
тел.: +38(063) 373-95-33
e-mail: info@en-t.com.ua
Час роботи:
9.00 – 18.00 (Понеділок-Четвер)
9.00 – 17.45 (П‘ятниця)
Вихідні – Субота-Неділя

Особистий прийом керівництва ТОВ «ЕН-Т»
Особистий прийом споживачів керівництвом Товариства проводиться лише за попереднім записом у дні та години, що визначені графіком, за адресою: вул. Максимовича, 18, м .Вінниця. Попередній запис на прийом споживачів здійснюється за номером телефону: +38(063) 373-95-33

Усі звернення громадян на особистому прийомі реєструються. Якщо вирішити порушені в усному зверненні питання безпосередньо на особистому прийомі неможливо, потрібно подати письмове звернення. Про результати розгляду громадянину повідомляється письмово або усно, за бажанням громадянина

Письмове звернення надсилається поштою або передається громадянином до відповідного органу, установи особисто чи через уповноважену ним особу, повноваження якої оформлені відповідно до законодавства.

Письмове звернення до Товариства можна подати наступним чином:

  • надіслати поштою на адресу: вул. Максимовича, 18, м. Вінниця, Вінницька обл., 21036;
  • особисто звернутися до Товариства, за зазначеною вище адресою;
  • під час особистого прийому керівництва Товариства;
  • надіслати електронний лист на адресу: info@en-t.com.ua